Poradnictwo

Czasami zdarza się, że brakuje nam wiedzy lub umiejętności potrzebnych do lepszego funkcjonowania w życiu lub w relacjach międzyludzkich (w relacji z dzieckiem, partnerem, zwierzchnikiem itd.).

W zakresie poradnictwa istnieje możliwość poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez:

  • doświadczanie
  • trenowanie
  • psychoedukacje

Poradnictwo jest krótkoterminowe, jego celem jest działanie interwencyjno – edukacyjne nastawione na szybkie rozwiązanie problemu.

Może być wstępem do psychoterapii, czynnikiem wspierających pracę terapeutyczna, albo być realizowane niezależnie od niej.

Poradnictwo obejmuje:

- trudności wychowawcze z dziećmi w różnym wieku,

- trudności szkolne,

- problemy w sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych i adopcyjnych,

- sytuacje utraty rodzica w przypadku śmierci lub ograniczenia kontaktów w przypadku separacji lub rozwodu rodziców,

- nie radzenie sobie ze stresem

- nieumiejętności obrony własnych granic (brak asertywności)

- niskiego poczucie własnej wartości,

- trudności i konfliktów w związku,

- trudnych sytuacjach życiowych (np. niepowodzeń w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym).