Diagnoza

Diagnoza psychologiczna, to opis zachowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych znalezienie przyczy ewentualnych trudności jakich doświadcza klient  oraz określenie stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w powstawaniu tych trudności lub zaburzeń zachowania. Zadaniem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania. Do tego celu służą: obserwacja, wywiad, rozmowa, które pozwalają na postawienie hipotezy, co do przyczyn nieprawidłowości oraz testy psychologiczne, które umożliwiają jej sprawdzenie. Testy psychologiczne pozwalają określić poziom badanej czynności oraz ustalić charakterystykę badanej osoby.

Testy stosujemy do:

1. pomiaru inteligencji i oceny procesów poznawczych:

2. diagnozy osobowości:

3. diagnozy relacji rodzinnych i szkolnych:


Stosowane testy są materiałami opracowanymi przez psychologów i dla psychologów, dzięki czemu:

  • zapewniają bardzo precyzyjny pomiar cech które mierzą. Dotyczy to zarówno samego rodzaju cechy jak i precyzji pomiaru. Za pomocą stosowanych testów możemy mierzyć tak szczegółowe cechy jak: poszczególne zdolności przywódcze, asertywność, odporność na stres, funkcjonowanie w warunkach ekspozycji społecznej, inteligencję emocjonalną, poziom poczucia kontroli nad otoczeniem i wiele innych.
  • są wystandaryzowane, co oznacza, że osiągnięte przez każdego badanego wyniki można porównać z wynikami  innych osób w tym samym wieku lub o tym samym wykształceniu
  • nigdy nie są udostępniane osobom postronnym, nie istnieje praktycznie możliwość zapoznania się z testem przed badaniem przeprowadzanym dla Państwa (nie można znaleźć ich w Internecie jak inne testy - dostępne są tylko psychologom)