O nas...

Tworzymy zespół psychologów i pedagogów integrujących różne podejścia i metody psychoterapeutyczne w celu najskuteczniejszej i najszybszej pomocy klientowi w jego problemie. Wszyscy związani jesteśmy z Polskim Instytutem Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, gdzie od lat się szkolimy i superwizujemy swoją pracę. Zależy nam na szybkiej pomocy klientom. Pracujemy według zasad ujętych w Ustawie o samorządzie zawodowym psychologów i zawodzie psychologa (8 czerwca 2001, Dz. U. Nr 73, poz. 763) oraz Kodeksie Etycznym Psychologa i Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.